Размер шрифтов: A A A
Цвет фона: A A A
X Закрыть

O’quv rejalari

Jizzax politexnika institutida 1 kurslar uchun ishchi o’quv rejalari

1-kurs 2017-2018 o’quv yili

Yo’nalishlar

Yuklab olish

1

5340800 – Avtomobil yo’llari va aerodromlar

Yuklab olish

2

5340200 – Bino va inshootlar qurilishi (sanoat va fuqaro binolari)

Yuklab olish

3

5320900 – Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (to’qima)

Yuklab olish

4

5320900 – Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (tikuv buyumlari)

Yuklab olish

5

5310600 – Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (avtomobil transporti)

Yuklab olish

6

5340500 – Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish

Yuklab olish

7

5320400 – Kimyoviy texnologiya (qurilish materiallari)

Yuklab olish

8

5320400 – Kimyoviy texnologiya (elektrokimyoviy ishlab chiqarishlar)

Yuklab olish

9

5111000 – Kasb ta’limi (5310600 – Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (Avtomobil transporti bo’yicha))

Yuklab olish

10

5111000 – Kasb ta’limi (5340200 – Bino va inshootlar qurilishi (Sanoat va fuqaro binolari))

Yuklab olish

11

5410500 – Qishloq xo’jaligi maxsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi

Yuklab olish

12

5230200 – Menejment (Tarmoqlar va sohalar bo’yicha)

Yuklab olish

13

5310900 – Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifatini menejmenti (sanoat)

Yuklab olish

14

5340400 – Muxandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (Issiqliq-gaz ta’minoti va ventilyatsiya)

Yuklab olish

15

5340400 – Muxandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (Suv ta’minoti va oqova suvlarni oqizish)

Yuklab olish

16

5350700 – Radioelektron qurilmalar va tizimlar (Radioelektronika)

Yuklab olish

17

5340600 – Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (avtotransport inshootlari bo’yicha)

Yuklab olish

18

5620100 – Tashishlarni tashkil etish va transport logistikasi (Avtomobil transporti)

Yuklab olish

19

5610100 – Xizmatlar soxasi (avtomobil transporti)

Yuklab olish

20

5610100 – Xizmatlar soxasi (uy-joy komunal va maishiy xizmatlar)

Yuklab olish

21

5630100 – Ekologiya va atrof muxit muxofazasi (Avtotransport)

Yuklab olish

22

5310800 – Elektronika va asbobsozlik (elektronika sanoatida)

Yuklab olish

23

5310200 – Elektr energetika (elektr ta’minoti)

Yuklab olish

24

5310700 – Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalar (elektr mashinasozligida)

Yuklab olish

25

5321000 – Oziq ovqat texnologiyasi (go’sht-sut va konserva mahsulotlari)

Yuklab olish

26

5340100 – Arxitektura (turlari bo’yicha)

Yuklab olish

 

Jizzax politexnika institutida 2 kurslar uchun ishchi o’quv rejalari

2-kurs 2017-2018 o’quv yili

Yo’nalishlar

Yuklab olish

1

5340800 – Avtomobil yo’llari va aerodromlar

Yuklab olish

2

5340200 – Bino va inshootlar qurilishi (sanoat va fuqaro binolari)

Yuklab olish

3

5320900 – Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (to’qima)

Yuklab olish

4

5320900 – Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (tikuv buyumlari)

Yuklab olish

5

5310600 – Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (avtomobil transporti)

Yuklab olish

6

5340500 – Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish

Yuklab olish

7

5320400 – Kimyoviy texnologiya (qurilish materiallari)

Yuklab olish

8

5320400 – Kimyoviy texnologiya (elektrokimyo)

Yuklab olish

9

5111000 – Kasb ta’limi (5230100 -Iqtisodiyot)

Yuklab olish

10

5111000 – Kasb ta’limi (5330200 – Informatika va axborot texnologiyalari)

Yuklab olish

11

5410500 – Qishloq xo’jaligi maxsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi

Yuklab olish

12

5230200 – Menejment (avtotransport)

Yuklab olish

13

5310900 – Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifatini menejmenti (sanoat)

Yuklab olish

14

5340400 – Muxandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (Issiqliq-gaz ta’minoti va ventilyatsiya)

Yuklab olish

15

5340400 – Muxandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (Suv ta’minoti va oqova suvlarni oqizish)

Yuklab olish

16

5350700 – Radioelektron qurilmalar va tizimlar (Radioelektronika)

Yuklab olish

17

5340600 – Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (avtotransport inshootlari bo’yicha)

Yuklab olish

18

5620100 – Tashishlarni tashkil etish va transport logistikasi (Avtomobil transporti)

Yuklab olish

19

5610100 – Xizmatlar soxasi (avtomobil transporti)

Yuklab olish

20

5610100 – Xizmatlar soxasi (uy-joy komunal va maishiy xizmatlar)

Yuklab olish

21

5630100 – Ekologiya va atrof muxit muxofazasi (Avtotransport)

Yuklab olish

22

5310800 – Elektronika va asbobsozlik (elektronika sanoatida)

Yuklab olish

23

5310200 – Elektr energetika (elektr ta’minoti)

Yuklab olish

24

5310700 – Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalar (elektr mashinasozligida)

Yuklab olish

 

Jizzax politexnika institutida 3 kurslar uchun ishchi o’quv rejalari

3-kurs 2017-2018 o’quv yili

Yo’nalishlar

Yuklab olish

1

5340800 – Avtomobil yo’llari va aerodromlar

Yuklab olish

2

5340200 – Bino va inshootlar qurilishi (sanoat va fuqaro binolari)

Yuklab olish

3

5320900 – Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (to’qima)

Yuklab olish

4

5320900 – Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (tikuv buyumlari)

Yuklab olish

5

5310600 – Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (avtomobil transporti)

Yuklab olish

6

5340500 – Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish

Yuklab olish

7

5320400 – Kimyoviy texnologiya (qurilish materiallari)

Yuklab olish

8

5320400 – Kimyoviy texnologiya (elektrokimyo)

Yuklab olish

9

5111000 – Kasb ta’limi (5230100 -Iqtisodiyot)

Yuklab olish

10

5111000 – Kasb ta’limi (5330200 – Informatika va axborot texnologiyalari)

Yuklab olish

11

5111000 – Kasb ta’limi (5340400 – Muxandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (Suv ta’minoti va oqova suvlarni oqizish))

Yuklab olish

12

5410500 – Qishloq xo’jaligi maxsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi

Yuklab olish

13

5230200 – Menejment (avtomobil transporti)

Yuklab olish

14

5310900 – Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifatini menejmenti (sanoat)

Yuklab olish

15

5340400 – Muxandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (Issiqliq-gaz ta’minoti va ventilyatsiya)

Yuklab olish

16

5340400 – Muxandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (Suv ta’minoti va oqova suvlarni oqizish)

Yuklab olish

17

5340600 – Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (avtotransport inshootlari bo’yicha)

Yuklab olish

18

5620100 – Tashishlarni tashkil etish va transport logistikasi (Avtomobil transporti)

Yuklab olish

19

5610100 – Xizmatlar soxasi (avtomobil transporti)

Yuklab olish

20

5610100 – Xizmatlar soxasi (uy-joy komunal va maishiy xizmatlar)

Yuklab olish

21

5630100 – Ekologiya va atrof muxit muxofazasi (Avtotransport)

Yuklab olish

22

5310200 – Elektr energetika (elektr ta’minoti)

Yuklab olish

23

5310700 – Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalar (elektr mashinasozligida)

Yuklab olish

 

Jizzax politexnika institutida 4 kurslar uchun ishchi o’quv rejalari

4-kurs 2017-2018 o’quv yili

Yo’nalishlar

Yuklab olish

1

5340800 – Avtomobil yo’llari va aerodromlar

Yuklab olish

2

5340200 – Bino va inshootlar qurilishi (sanoat va fuqaro binolari)

Yuklab olish

3

5320900 – Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (to’qimachilik sanoati)

Yuklab olish

4

5320900 – Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (tikuv buyumlari)

Yuklab olish

5

5310600 – Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (avtomobil transporti)

Yuklab olish

6

5340500 – Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish

Yuklab olish

7

5320400 – Kimyoviy texnologiya (qurilish materiallari)

Yuklab olish

8

5320400 – Kimyoviy texnologiya (elektrokimyo)

Yuklab olish

9

5111000 – Kasb ta’limi (5230100 -Iqtisodiyot)

Yuklab olish

10

5111000 – Kasb ta’limi (5330200 – Informatika va axborot texnologiyalari)

Yuklab olish

11

5410500 – Qishloq xo’jaligi maxsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi

Yuklab olish

12

5230200 – Menejment (Qurilish)

Yuklab olish

13

5310900 – Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifatini menejmenti (sanoat)

Yuklab olish

14

5340400 – Muxandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (Issiqliq-gaz ta’minoti va ventilyatsiya)

Yuklab olish

15

5340400 – Muxandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (Suv ta’minoti va oqova suvlarni oqizish)

Yuklab olish

16

5340600 – Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (avtotransport inshootlari bo’yicha)

Yuklab olish

17

5620100 – Tashishlarni tashkil etish va transport logistikasi (Avtomobil transporti)

Yuklab olish

18

5610100 – Xizmatlar soxasi (avtomobil transporti)

Yuklab olish

19

5610100 – Xizmatlar soxasi (uy-joy komunal va maishiy xizmatlar)

Yuklab olish

20

5630100 – Ekologiya va atrof muxit muxofazasi (Avtotransport)

Yuklab olish

21

5310200 – Elektr energetika (elektr ta’minoti)

Yuklab olish

22

5310700 – Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalar (elektr mashinasozligida)

Yuklab olish

interaktiv xizmatlar