E'lonlar

KONFERENSIYA VA SEMINARLAR

KONFERENSIYA VA SEMINARLAR

 

 "Markaziy Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanishi" mavzusidagi bir haftalik trening kurs e'loni Rezyume, motivatsion xat va talab etiladigan sertifikatlarning qabul qilinishining oxirgi sanasi: 06.06.2019 y.  Hajmi: 428 KB  “Agrar sohada iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirishdagi navbatdagi vazifalar: yutuqlar, tajribalar, muammolar va innovatsion yechimlar" Ilmiy-amaliy konferentsiyasi Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 05.05.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  “Fundamental matematika muammolari va ularning tatbiqlari" Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 15.05.2019 y.  Hajmi: 1085 KB "Tilshunoslik va chet tillarni o`qitishning dolzarb masalalari" Imiy-amaliy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 05.05.2019 y.  Hajmi: 1085 KB "O`quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarb muammolari" Respublika ilmiy-amaliy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 30.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Iqtisodiyotni strategik rivojlantirish sharoitida mamlakat moliya tizimini isloh etishning asosiy yo`nalishlari" Oliy o`quv yurtlariaro ilmiy-amaliy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.05.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalarning zamonaviy muammolari va yechimlari"  Respublika ilmiy-texnik anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 15.05.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "O'quv jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarb muammolari"  Respublika ilmiy-amaliy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 30.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB "Mehnat va kasb ta'limi o`qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirishga innovatsion yondashuvlar" Respublika ilmiy-texnik anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.05.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklar-madaniyatimizning ajralmas qismi"  Respublika ilmiy konferensiyasi  Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.09.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Oila mavzusini yoritishda jurnalist mahorati va etikasi masalalari"  Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi  Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 30.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB "Agrar soha eksport salohiyatini oshirish, ko`p tarmoqli fermer xo`jaliklarini tashkil qilish, ularga xizmat ko`rsatuvchi ishlab chiqarish va bozor infratuzilmasini rivojlantirish: muammo va yechimlar Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "San'at va badiy ta'lim: innovatsion jarayonlar va XXI asrga doir samarali o'zaro ta'sir masalalari" Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi  Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога" Международная научно-практическая онлайн-конференция Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 29.03.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Soliq solish bazasini kengaytirish va hududlarning soliq salohiyatini oshirishda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirishning dolzarb masalalari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Masofaviy ta'lim bo'yicha xorijiy tajribani chet tili ta'lim tizimini tatbiq etish" Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Yer resurslarini boshqarish va muhovaza qilishda innovatsion yondoshuvlar: muommo va kreativ yechimlar" Respublika ilmiy-amaliy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Xalqaro va Respublika miqiyosida ilmiy hamda ilmiy-texnik" Xalqaro  konferensiya Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Talaba yoshlarda tolerantlik dunyo qarashini shakillantirishning innovatsion usullari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiya Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "O'zbekiston Respublikasida arxitektura, shaharsozlik va dizaynni modernizatsiyalash hamda innovatsion rivojlantirish muammolari va yechimlari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiya Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Mahmud zamaxshariy merosi va uning fan tarixi rivojidagi o'rni" Vazirlik ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Iqtisodiyotni liberallashtirish sharoitida investitsion-qurilish va innovatsion jarayonlarni tashkil qilish va boshqarishning dolzarb muammolari" Respublika ilmiy-amaliy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 20.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "O'zbekistonda pedagogika fani va uning istiqbollari" Respublika ilmiy-amaliy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 15.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Fermer xo'jaliklari bilan mineral o'g'it ta'minoti korxonalari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning tashkiliy-iqtisodiy va moliyaviy mexanizmini takomillashtirish" Respublika ilmiy-amaliy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish strategiyasi: mavjud vaziyat va rivojlantirish istiqbollari" Respublika ilmiy-amaliy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Global ta'lim va milliy metodika taraqqiyoti" Respublika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 30.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Lisoniy meros va ona tili taraqqiyoti" Respublika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Abdulla Qodiriy adabiy merosi va hozirgi o'zbek adabiyoti"'zbekistonda turizmni rivojlantirishda til, adabiyot va tarjima muammolari" Respublika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda til, adabiyot va tarjima muammolari" Respublika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Xorijiy tillarni o'qitishning dolzarb muammolari" Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 30.03.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "O'zbekistonda bank faoliyatini innovatsion rivojlantirish va bank operatsiyalarida yangi texnologiyalarni qo'llash" Respublika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 28.03.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Nofilologik oliq o'quv yurtlarda tillarni o'qitishning dolzarb  muammolari" Respublika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 20.03.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Fuqarolar binolari va qishloq turar joy uylarini energiya samaradorligini oshirishning dolzarb  muammolari" Xalqaro  ilmiy-texnik anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.03.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Milliy estrada san'atini rivojlantirishda malakali kadrlar tayyorlash, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashning dolzarb muammolari" Respublika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.03.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "Qishloq va suv xo'jaligi sohasi uchun kadrlarni tayyorlashda xotin-qizlarning ro'li" mavzusida Respublika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.05.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  "O'zbekistonda manzarali gullar xilma xilligi: muammolar va yutuqlar" mavzusida Republika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 05.05.2019 y.  Hajmi: 231 KB  “O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda innovatsion yondashuvning dolzarb muammolari" mavzusida Republika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 23.04.2019 y.  Hajmi: 61 KB  «Современная семья: Изменящиеся смысли и практики» 13-14 мая 2019 года Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 21.04.2019 y.  Hajmi: 473 KB  Oliy sport yutuqlarini rivojlantirishning dolzarb muammolari Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 20.04.2019 y.  Hajmi: 917 KB  “Zamonaviy jamiyat muammolari yechimida innovatsion yondashuvlar” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 20.04.2019 y.  Hajmi: 226 KB “Chet tillarini oʻqitish va amaliy lingvistika masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 15.04.2019 y.  Hajmi: 388 KB  “O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanish doirasida tashqi iqtisodiy faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishning dolzarb muammolari" mavzusida Republika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 162 KB  Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish strategiyasi: mavjud vaziyat va rivojlantirish istiqbollari Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 473 KB  "Axborotlashgan jamiyatda zamonaviy sotsiologiyaning dolzarb masalalari" mavzusida Republika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 37 KB  "O'zbekiston Harakatlar strategiyasini samarali amalga oshirishda soliq siyosatini takomillashtirshning ustuvor yo'nalishlari" mavzusida Republika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 129 KB  “Boshlang'ich ta'limni modernizatsiyalash jarayonlari: muammolar va yechimlar" mavzusida Republika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 05.04.2019 y.  Hajmi: 66 KB  Boshlang'ich ta'limning dolzarb masalalari Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.04.2019 y.  Hajmi: 425 KB  "Nasriddin Afandining dunyo kulgu madaniyatidagi o'rni " mavzusida Republika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.04.2019 y.  Hajmi: 46 KB  Turli fizik-kimyoviy ussular yordamida neft va gazni aralashmalardan tozalashning dolzarb muammolari Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.04.2019 y.  Hajmi: 397 KB  Jismoniy tarbiya va sport muammolari Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.04.2019 y. Hajmi: 295 KB  O'quv-tarbiya jarayonlarini takomillashtirishning milliy psixologik asoslari Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.04.2019 y.  Hajmi: 297 KB "Investitsiya va tadbirkorlikda: muammo va istiqbollar" mavzusidagi Xalqaro konferensiya Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 31.03.2019 y.  Hajmi: 17 KB  O'zbekistonda din psixologiyasining ilmiy-nazariy va amaliy masalalari Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 31.03.2019 y. Hajmi: 342 KB  Chet tillarni o'qitishning dolzarb muammolari" mavzusida Republika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 30.03.2019 y.  Hajmi: 18 KB  Harakatlar strategiyasining milliy g'oya, asosiy tushuncha va tamoyillarining rivojlanishiga tasiri Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 26.03.2019 y. Hajmi: 703 KB  Yoshlar innovatsion faoligini oshirishning dolzarb vazifalari Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.03.2019 y.  Hajmi: 140 KB  Folkor, til va madaniyat masalalarini ilmiy o'rganishda fan va innovatsiya uyg'unligi Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.03.2019 y.  Hajmi: 1085 KB  Fuqaro binolari va qishloq turar joy uylarini energiya samaradorligini oshirishning dolzarb muammolari Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.03.2019 y.  Hajmi: 355 KB  “Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining o'rni: muammo va yechimlar" mavzusida Republika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.03.2019 y.  Hajmi: 138 KB  “Tovarlar ekspertizasi va Restoran ishi xizmatlarini takomillashtirishning innovatsion yo'llari" mavzusida Republika ilmiy anjumani Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 23.03.2019 y.  Hajmi: 19 KB "Central Asia 2019: Fan, ta'lim, madaniyat va biznesda Internet va axborot-kutubxona resurslari" XIII Xalqaro konferensiyasi Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 20.03.2019 y.  Hajmi: 267 KB  “Milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishda xorijiy investitsiyalar, raqamli iqtisodiyot va innovatsiyaning roli: milliy va xorijiy tajriba” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 20.03.2019 y.  Hajmi: 289 KB  “Oʻzbekistonda oʻtkazilayotgan yoshlarga oid davlat siyosatining maqsadi va mohiyati” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.03.2019 y.  Hajmi: 243 KB  Davlat boshqaruvida raqamlashtirish, muommo va yechimlar Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.03.2019 y.  Hajmi: 538 KB  Biologiya fani rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.03.2019 y.  Hajmi: 382 KB  O'zbekiston bioxilma-xilligi, uni saqlashda o'simlik va hayvonot dunyosining ro'li Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.03.2019 y.  Hajmi: 219 KB “Dinshunoslikning dolzarb muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 09.03.2019 y.  Hajmi: 212 KB
 

Institut matbuot kotibi Jahongir Tulakov

TASHKILOT

Jizzax Politexnika instituti axbarot texnologiyalar markazi.

  • dgpi_info@edu.uz
  • +8(372) 2264605
  • JIZZAX SHAXRI ISLOM KARIMOV KO’CHASI 4 UY

Ulashish