Размер шрифтов: A A A
Цвет фона: A A A
X Закрыть


KONFERENSIYA VA SEMINARLAR

Yaratilgan: Iyun 25, 2019 da 12:01

Bo'lim: E'lonlar,Ilmiy e'lonlar,Ilmiy yangiliklar,Yangiliklar

 

 «Markaziy Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanishi» mavzusidagi bir haftalik trening kurs e’loni
Rezyume, motivatsion xat va talab etiladigan sertifikatlarning qabul qilinishining oxirgi sanasi: 06.06.2019 y.  Hajmi: 428 KB

 “Agrar sohada iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirishdagi navbatdagi vazifalar: yutuqlar, tajribalar, muammolar va innovatsion yechimlar» Ilmiy-amaliy konferentsiyasi
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 05.05.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 “Fundamental matematika muammolari va ularning tatbiqlari» Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 15.05.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

«Tilshunoslik va chet tillarni o`qitishning dolzarb masalalari» Imiy-amaliy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 05.05.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

«O`quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarb muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 30.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Iqtisodiyotni strategik rivojlantirish sharoitida mamlakat moliya tizimini isloh etishning asosiy yo`nalishlari» Oliy o`quv yurtlariaro ilmiy-amaliy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.05.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalarning zamonaviy muammolari va yechimlari»  Respublika ilmiy-texnik anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 15.05.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «O’quv jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarb muammolari»  Respublika ilmiy-amaliy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 30.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

«Mehnat va kasb ta’limi o`qituvchilarining kasbiy kompetentligini
shakllantirishga innovatsion yondashuvlar» Respublika ilmiy-texnik anjumani

Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.05.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «O’zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklar-madaniyatimizning ajralmas qismi»  Respublika ilmiy konferensiyasi 
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.09.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Oila mavzusini yoritishda jurnalist mahorati va etikasi masalalari»  Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 30.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

«Agrar soha eksport salohiyatini oshirish, ko`p tarmoqli fermer xo`jaliklarini tashkil qilish, ularga xizmat ko`rsatuvchi ishlab chiqarish va bozor infratuzilmasini rivojlantirish: muammo va yechimlar Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «San’at va badiy ta’lim: innovatsion jarayonlar va XXI asrga doir samarali o’zaro ta’sir masalalari» Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога» Международная научно-практическая онлайн-конференция
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 29.03.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Soliq solish bazasini kengaytirish va hududlarning soliq salohiyatini oshirishda soliq ma’muriyatchiligini takomillashtirishning dolzarb masalalari» Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Masofaviy ta’lim bo’yicha xorijiy tajribani chet tili ta’lim tizimini tatbiq etish» Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Yer resurslarini boshqarish va muhovaza qilishda innovatsion yondoshuvlar: muommo va kreativ yechimlar» Respublika ilmiy-amaliy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Xalqaro va Respublika miqiyosida ilmiy hamda ilmiy-texnik» Xalqaro  konferensiya
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Talaba yoshlarda tolerantlik dunyo qarashini shakillantirishning innovatsion usullari» Respublika ilmiy-amaliy konferensiya
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «O’zbekiston Respublikasida arxitektura, shaharsozlik va dizaynni modernizatsiyalash hamda innovatsion rivojlantirish muammolari va yechimlari» Respublika ilmiy-amaliy konferensiya
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Mahmud zamaxshariy merosi va uning fan tarixi rivojidagi o’rni» Vazirlik ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Iqtisodiyotni liberallashtirish sharoitida investitsion-qurilish va innovatsion jarayonlarni tashkil qilish va boshqarishning dolzarb muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 20.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «O’zbekistonda pedagogika fani va uning istiqbollari» Respublika ilmiy-amaliy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 15.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Fermer xo’jaliklari bilan mineral o’g’it ta’minoti korxonalari o’rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning tashkiliy-iqtisodiy va moliyaviy mexanizmini takomillashtirish» Respublika ilmiy-amaliy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish strategiyasi: mavjud vaziyat va rivojlantirish istiqbollari» Respublika ilmiy-amaliy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Global ta’lim va milliy metodika taraqqiyoti» Respublika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 30.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Lisoniy meros va ona tili taraqqiyoti» Respublika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Abdulla Qodiriy adabiy merosi va hozirgi o’zbek adabiyoti»‘zbekistonda turizmni rivojlantirishda til, adabiyot va tarjima muammolari» Respublika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «O’zbekistonda turizmni rivojlantirishda til, adabiyot va tarjima muammolari» Respublika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Xorijiy tillarni o’qitishning dolzarb muammolari» Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 30.03.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «O’zbekistonda bank faoliyatini innovatsion rivojlantirish va bank operatsiyalarida yangi texnologiyalarni qo’llash» Respublika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 28.03.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Nofilologik oliq o’quv yurtlarda tillarni o’qitishning dolzarb  muammolari» Respublika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 20.03.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Fuqarolar binolari va qishloq turar joy uylarini energiya samaradorligini oshirishning dolzarb  muammolari» Xalqaro  ilmiy-texnik anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.03.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Milliy estrada san’atini rivojlantirishda malakali kadrlar tayyorlash, ularni moddiy va ma’naviy qo’llab-quvvatlashning dolzarb muammolari» Respublika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.03.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «Qishloq va suv xo’jaligi sohasi uchun kadrlarni tayyorlashda xotin-qizlarning ro’li» mavzusida Respublika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.05.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 «O’zbekistonda manzarali gullar xilma xilligi: muammolar va yutuqlar» mavzusida Republika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 05.05.2019 y.  Hajmi: 231 KB

 “O’zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta’minlashda innovatsion yondashuvning dolzarb muammolari» mavzusida Republika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 23.04.2019 y.  Hajmi: 61 KB

 «Современная семья: Изменящиеся смысли и практики» 13-14 мая 2019 года
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 21.04.2019 y.  Hajmi: 473 KB

 Oliy sport yutuqlarini rivojlantirishning dolzarb muammolari
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 20.04.2019 y.  Hajmi: 917 KB

 “Zamonaviy jamiyat muammolari yechimida innovatsion yondashuvlar” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 20.04.2019 y.  Hajmi: 226 KB

“Chet tillarini oʻqitish va amaliy lingvistika masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 15.04.2019 y.  Hajmi: 388 KB

 “O’zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanish doirasida tashqi iqtisodiy faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishning dolzarb muammolari» mavzusida Republika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 162 KB

 Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish strategiyasi: mavjud vaziyat va rivojlantirish istiqbollari
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 473 KB

 «Axborotlashgan jamiyatda zamonaviy sotsiologiyaning dolzarb masalalari» mavzusida Republika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 37 KB

 «O’zbekiston Harakatlar strategiyasini samarali amalga oshirishda soliq siyosatini takomillashtirshning ustuvor yo’nalishlari» mavzusida Republika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.04.2019 y.  Hajmi: 129 KB

 “Boshlang’ich ta’limni modernizatsiyalash jarayonlari: muammolar va yechimlar» mavzusida Republika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 05.04.2019 y.  Hajmi: 66 KB

 Boshlang’ich ta’limning dolzarb masalalari
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.04.2019 y.  Hajmi: 425 KB

 «Nasriddin Afandining dunyo kulgu madaniyatidagi o’rni » mavzusida Republika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.04.2019 y.  Hajmi: 46 KB

 Turli fizik-kimyoviy ussular yordamida neft va gazni aralashmalardan tozalashning dolzarb muammolari
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.04.2019 y.  Hajmi: 397 KB

 Jismoniy tarbiya va sport muammolari
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.04.2019 y. Hajmi: 295 KB

 O’quv-tarbiya jarayonlarini takomillashtirishning milliy psixologik asoslari
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 01.04.2019 y.  Hajmi: 297 KB

«Investitsiya va tadbirkorlikda: muammo va istiqbollar» mavzusidagi Xalqaro konferensiya
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 31.03.2019 y.  Hajmi: 17 KB

 O’zbekistonda din psixologiyasining ilmiy-nazariy va amaliy masalalari
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 31.03.2019 y. Hajmi: 342 KB

 Chet tillarni o’qitishning dolzarb muammolari» mavzusida Republika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 30.03.2019 y.  Hajmi: 18 KB

 Harakatlar strategiyasining milliy g’oya, asosiy tushuncha va tamoyillarining rivojlanishiga tasiri
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 26.03.2019 y. Hajmi: 703 KB

 Yoshlar innovatsion faoligini oshirishning dolzarb vazifalari
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.03.2019 y.  Hajmi: 140 KB

 Folkor, til va madaniyat masalalarini ilmiy o’rganishda fan va innovatsiya uyg’unligi
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.03.2019 y.  Hajmi: 1085 KB

 Fuqaro binolari va qishloq turar joy uylarini energiya samaradorligini oshirishning dolzarb muammolari
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.03.2019 y.  Hajmi: 355 KB

 “Ta’lim sifatini oshirishda innovatsion ta’lim texnologiyalarining o’rni: muammo va yechimlar» mavzusida Republika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 25.03.2019 y.  Hajmi: 138 KB

 “Tovarlar ekspertizasi va Restoran ishi xizmatlarini takomillashtirishning innovatsion yo’llari» mavzusida Republika ilmiy anjumani
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 23.03.2019 y.  Hajmi: 19 KB

«Central Asia 2019: Fan, ta’lim, madaniyat va biznesda Internet va axborot-kutubxona resurslari» XIII Xalqaro konferensiyasi
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 20.03.2019 y.  Hajmi: 267 KB

 “Milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishda xorijiy investitsiyalar, raqamli iqtisodiyot va innovatsiyaning roli: milliy va xorijiy tajriba” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 20.03.2019 y.  Hajmi: 289 KB

 “Oʻzbekistonda oʻtkazilayotgan yoshlarga oid davlat siyosatining maqsadi va mohiyati” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.03.2019 y.  Hajmi: 243 KB

 Davlat boshqaruvida raqamlashtirish, muommo va yechimlar
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.03.2019 y.  Hajmi: 538 KB

 Biologiya fani rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.03.2019 y.  Hajmi: 382 KB

 O’zbekiston bioxilma-xilligi, uni saqlashda o’simlik va hayvonot dunyosining ro’li
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 10.03.2019 y.  Hajmi: 219 KB

“Dinshunoslikning dolzarb muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
Maqola va tezislar qabul qilinishining oxirgi sanasi: 09.03.2019 y.  Hajmi: 212 KB

 

Institut matbuot kotibi Jahongir Tulakov

Izoxlar soni: 0

interaktiv xizmatlar

FOYDALI HAVOLALAR

Asosiy ko`rsatgichlar