Markazning maqsadlari: O'quvchilarni  o’qishga bo’lgan kuchli kasb-hunarga yo’naltirilgan rag’batlanishi kelib chiqishi  uchun sharoit yaratib berish. Qo’shimcha maqsadi, bakalavriatning ikki yo'nalishi bo'yicha kerakli ma'lumotlarni to'plash va yaratish, shuningdek, kelajakda ixtisoslikni to'g'ri tanlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratishni nazarda tutadi. Markazning funksiyalari: Kasb-hunarga yo’naltirilgan markazi quyidagi funktsiyalarga ega: innovatsion ta'lim texnologiyalari: a) maktablara va kollejlar o'quvchilarni moyilligini aniqlash uchun kompyuterda test qilish. b) maktab va kollej o'quvchilarini kelgusi mutaxassisliklar bilan tanishtirish (videolar, taqdimotlar, ekskursiyalar, mutaxassislar bilan uchrashuvlar) v) Radio majmualari va elektronika asbob-uskunalari bo'yicha amaliy namoyishlarni ko'rishg) Innovatsiya - bakalavriatning tanlangan sohalari bo’yicha o'quv-laboratoriya ishlarining majmuasini amalga oshirish d) Qisqa muddatga talabalarni  stajyor sifatida  Elektronika ishlab chiqarishda ishtirok etishi. Markazning metodikalari: Xususan, professional muvofiqlikni aniqlash jarayoni uchun quyidagi innovatsion uslublar qo'llaniladi:
  1. Faollashtirish asosida talabaning ishlab chiqarish jarayoni bilan haqiqiy o'zaro aloqalari, ichki motivatsiyani va elektron uskunalar bilan ishlash qobiliyatilarini aniqlash uchun laboratoriya ishlarini amalga oshirish turadi.
  2. Ideologik (ma`rifiy, mafkuraviy). Asosda – hayotiy takliflarga jamiyatda hukmronlik qilayotgan g'oyalar hayot tanloviga kuchli ta'sir ko'rsatishi haqida taxmin.
  Markaz o’g’il va qiz bolalarning quyidagi psixologik farqini xisobga oladi: - bolalar uchun materiallarning sifati hajmiga ko'ra muhimroq, - yoshlar mustaqil tadqiqot va amaliy faoliyatga moyil bo'lib, virtual va kompyuter texnologiyalariga  qiziqishadi. - bolalarni kelajakdagi professional faoliyatiga qizlarga nisbatan ko’proq bog’lanishi - yoshlar atrofdagi haqiqatdagi o'zgarishlarga nisbatan tuyg'ulari kamroq. - qizlar miqdorga afzallik berib, og'zaki faoliyatga ko'proq moyil bolishadi, shaxsga tegishli mavzularga ko'proq qiziqish ko'rsatishadi, - qizlar mumkin bo'lgan va dolzarb bo'lgan joylarni tanlashda yanada oqilona bo’lishadi. Markazning tasir indikatorlari: Mazkur loyiha doirasida quyidagi natijalar ko'rsatkichlaridan foydalanish rejalashtirilgan (ayollar uchun alohida, ulardan ba'zilari):
  1. Jizzax viloyatida kasbiy rahbarlik markazidan o'tgan talabalar soni va foizi;
  2. Kasb-hunarga yo'naltirilgan markazi yordamidaoldindan tanlangan mutaxassisligiga muvaffaqiyatli kirgan talabalarning soni va darajasi.
  3. Hamma kasbga yo’naltirish markazidan o’tganlardan qizlarning foizi
  Koordinator: S.Tavboyev   (94)3436607 Texnik koordinator: S.Sattarov  (91)5959530 Markaz direktori: O.Arzikulov   (97)3260701                                                          (94)5790555   JIZZAX VILOYATI JIZZAX SHAXARI ISLOM KARIMOV SHOH KO’CHASI 4 UY INDEKS 130100 (372)2264605 (372)2264506 dgpi_info@edu.uz                                                                   http://jizpi.uz