Oliy matematika

Oliy matematika

«Oliy matematika» kafedrasi mudiri

Berdiyorov Azamat Shodiyevich

Tel.: +99891 567 74 22

E-mail: Berdiyorov8411@mail.ru

Qabul kunlari: Chorshanba-Juma (15:00-17:00 gacha)

KAFEDRA HAQIDA MA’LUMOT:

“Oliy Matematika” kafedrasi 1978-yil mart oyida Toshkent Politexnika instituti Jizzax umumtexnika fakulteti umumta`lim fanlari kafedrasi qoshida tashkil etildi.  1978-2017 yillarda kafedraga fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent M.Mansurov, texnika fanlari nomzodi T.Eshonqulov, fizika matematika fanlari nomzodlari:  A.O.Musayev, A.Hamroqulov, B.Bobonazarov, A.Sh.Berdiyorov, U.A.Soatov, texnika fanlari nomzodi A.Abdulxalikov va katta o`qituvchi S.Murodovlar  mudirlik qildilar. Kafеdraning tuzilishi va rivojlanishida fizika matematika fanlari nomzodi, dotsent M.Mansurov, A.O.Musayev, A.Abdulxalikovlar katta hissa qo‘shgan. 2017 yilning iyun oyidan boshlab kafedraga fizika matematika fanlari nomzodi Azamat Shodiyevich Berdiyorov mudirlik qilib kelmoqda.

1988-1994 yillari kafedraga f.m.f.n. A.O.Musayev mudirlik qildilar. Bu yillar davomida kafedra a’zolaridan besh nafari fan nomzodligi dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli himoya qildilar va kafedra ilmiy salohiyati 70% ni tashkil etdi. Besh yil davomida kafedra a’zolari tomonidan 60 dan ortiq ilmiy maqolalar 40 dan ziyod o‘quv-uslubiy qo‘llanma, ko‘rsatmalar yaratildi. Kafedra a’zolari dastlab filial, so‘ngra 1992 yildan yangi tashkil etilgan Jizzax Politexnika institutining turli bo‘g‘inlarida faoliyat yurita boshladilar.

2010 – 2016 yillar mobaynida kafedra yosh o‘qituvchilari R.Mirzaqobilov, T.Haydarov, H. Alimov, S.Sharipov, K.Axadova, B.Rahimov va A.Ne’matovlar orqali yoshartirildi. Bu yosh mutaxassislar qisqa vaqt ichida o’z ilmiy-tadqiqot izlanishlarini aniqladilar va mamlakatimiz poytaxtidagi nufuzli oliy o‘quv yurtlari Milliy universitet, Texnika universiteti olimlari bilan uzviy ilmiy-tadqiqot ishlarini boshladilar. Kafedra ilmiy salohiyatini oshirish va uni yosh olimlar bilan ilmiy-uslubiy barqarorligini ta’minlash borasida keng qamrovli o‘quv-uslubiy  izlanish ishlari olib borilmoqda.

2012-2016 yillarda f.m.f.n., dotsent E.A.Saliyev kafedrada ishladi. Hozirgi vaqtda “Разработка алгоритмов програмного обиспечения обработки и анализа изображений на основе теории нечотких множиств” mavzu bo‘yicha doktorlik dissertatsiyasini himoya qilish arafasida.

2016-yil sentabrdan kafedraga f.m.f.d., professor S.Otaqulov ishga taklif etildi. Bu yetuk olim mehnat faoliyatini boshlagandan yosh o‘qituvchilar B.Rahimov va T.Haydarovlarning ilmiy ishiga kerakli maslahatlarini berib kelmoqda.

Kafedra a`zolarining ilmiy ishlari Rossiya, Ukraina, AQSH va boshqa davlatlar hamda Respublikamizning nufuzli ilmiy jurnallarida chop etilgan.

KAFEDRADA O’QITILADIGAN FANLAR:

Bakalavriat: 

• Matematika,

• Matematika I,II,

• Matematika.Matematik usullar va modellar,

• Oliy matematika,

• Iqtisodiy matematika,

• Iqtisodchilar uchun matematika

KAFEDRA PROFESSOR-O’QITUVCHILARI:

 1. Berdiyorov  Azamat  Shodiyevich
 2. Otaqulov  Salim
 3. Abdulxalikov  Abdulhoshim
 4. Musaev  Abdumannon  Ochilovich
 5. Soatov Ulug’bek  Abduqodirovich
 6. Gadoev  Rustam  Rajabovich
 7. To‘raev  O’tkir  Yaxshiliqovich
 8. Mirzaqobilov  Ravshan  Norqo’ziyevich
 9. Djonizoqov  Ulug’bek  Abdug’aniyevich
 10. Egamberdiev  Abduraub  Norbo’tayevich
 11. Kulanov  Ikrom  Burxonovich
 12. Haydarov  To’lqinjon  Turg’unboyevich
 13. Jabborov  Xurshid  Xoliqulovich
 14. Raximov  Boyxo’roz  Shermuxammadovich
 15. Ne’matov  Asliddin  Rabbimqulovich
 16. Axadova  Komila  Said qizi

KAFEDRADA OLIB BORILAYOTGAN ILMIY ISHLAR

Kafedraning ilmiy—tadqiqot faoliyatining ustivor yo‘nalishi “Dinamik  tizim parametrlariga oid  axborot  to’liqsizligi va o’yin  vaziyatlarini  hisobga oluvchi boshqarish va optimallashtirish masalalari matematik  modellarning tadqiqi”  (Исследование  математических моделей  задач управления и  оптимизации, учитываюших неполноты  информации о параметрах динамической системы и игровых ситуаций)  mavzusida.Bundan tashqari kafedra professor-o’qituvchilari quyidagi uch yo‘nalish bo’yicha ilmiy izlanish olib bormoqda.

• “Texnika oliy o‘quv yurtlarida oliy matematikani o‘qitish muammolari”

• “Matematikaning texnik masalalarga tadbiqlari”

• “Matematikaning klassik masalalari”.

KAFEDRADA OLIB BORILAYOTGAN ILMIY-USLUBIY ISHLAR

1. Soatov U.A., Djonizaqov U.A. – Oddiy differensial tenglamalar

2. Gadoev R., Djonizakov U.  – Kompleks o‘zgaruvchili funksiyalar

3 .Berdiyorov A., Gadoev R  – Tekislikda chiziq va uning tenglamalari .

4. Berdiyorov A., Turaev O‘., Rahimov B. – Matematika. Matematik  usullar va modellar fanidan mustaqil ishlarni bajarish uchun uslubiy qo‘llanma

5. Отакулов С, Мусаев А. – Элементы аналитической геометрии

6. Kulanov I.- Differensial tenglamalar haqida umumiy tushunchalar

7. Kulanov I. – Differensial hisobning tatbiqlari

8. Соатов У.А., Джонизақов У.А. – СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ И СПОСОБЫ  РЕШЕНИЯ

KAFEDRA PROFESSOR-O‘QITUVCHILARI VA ILMIY IZLANUVCHILARINING CHOP ETILGAN MAQOLALAR RO‘YHATI

1.Салиев Э.А. –  Алгоритм линейного повышения контраста изображения при нечеткой исходной информации Проблемы  вычислительной и прикладной математики, 2015 г.,№ 1,   102-105 стр.

2.Салиев Э.А. – Нечеткое описание повышения контраста изображения при нечеткой исходной информации Соврименное состояние перспективы применения информационных технологий в управлении. Доклады Республиканской научно-технической конференции, Тошкент,  7-8 сентябь 2015 г. 310-315 стр.

3. Ахадова К. – Изометрические отображения слоеного многообразияУзбекский математический журнал. 2015, №1, 12-18 ст

4. Гадаев Р.Р. –  Тождество для квадратов компонента собственнқх вектор-функций системы уравнений Дирака с периодическим потенциалом. Научный Вестник  СамГУ., 2015 й.,№3(91)

5.А.Ш Бердиёров, У.Тураев, Т.Т.Ҳайдаров, Р.Мирзакобилов –  Построенние периодических решений для квазилинейних интегро дифференциалний уравнений  типа Вольтерра в критическом случае второго порядка Молодой ученный Россия., 2015 г., №8/88

6. А.Ш Бердиёров, У.Тураев  Т.Т.Ҳайдаров,  – Построенние  периодических решений квазилинейних уравнений при резонанс в критическом случае первого порядка Инновационная наука Россия,№ 5, 10-15 стр

7. А.Ш Бердиёров,У.Тураев, Т.Т.Ҳайдаров, Л.С.Баратов  – О существовании периодических решений интегро дифференциалний уравнений  типа Вольтерра с последействием Ученые ХХI века международный научный журнал, № 6-3 (18), июнь 2016 г

8.A.Н.Эгамбердиев – Росположения собственнқх значий обобшенный модели Фридрихса Журнал “Молодой учённый”. Россия, Москва, 2016, №13(117),стр.60-62.

9. И.Б.Куланов  – Основные свойства квадратичного числового образа Журнал “Молодой учённый”. Россия, Москва, 2016, №13(117),стр.41-44.

10.Р.Р.Гадаев,У.А.Джонизақов  – О семействе обобщенных моделей Фридрихса Журнал “Молодой учённый”. Россия, Москва, 2016, №13(117),стр.5-7.

11.А.О.Мусаев  – Оценки решения квазилинейных параболических уравнений Международный научный журнал ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №6/2016, часть 3, стр.28-32

12.Р.Н.Мирзақобилов  – Описание множества собственных значений одной блочной операторной матрици размера 2×2Журнал “Молодой учённый”. Россия, Москва, 2016, №13(117).июль 1. 2016 г.

13.Соатов У. Рахимов Б. – О решении некоторого линейного интегрального уравнения с частными интегралами 2017 йил  РФ “Ученый XXI века” научный журнал  №3-2, стр.12-15

14. Soatov U. -Tengsizliklarni isbotlashning asosiy usullari va ularning tatbiqiga oid masalalar 2017 yil “Fizika, matematika va infor-matika” ilmiy-uslubiy jurnali  №4.

15. To‘raev U. –  Kasb-hunar koolejlarida matematika o‘qitishning amaliy yo‘nalishingi amalga oshirishning ba’zi bir yo‘llari 2017 yil РФ “Ученый XXI века” научный журнал  №8-2, стр.3-6

16. Куланов И.Б. – Формула для числового образа одной операторной матрицы 2017 йил РФ “Молодой учёный” научный журнал том 159 № 25 с 5 – 8

17. Гадаев Р.Р. О собственних значениях одномерной обобщённой модели Фридрихса 2017 йил РФ “Молодой учёный” научный журнал том 159 № 25 с 10