To’lov kontrakti miqdori

To’lov kontrakti miqdori

Xorijiy fuqarolarni Respublika oliy ta’lim muassasalarida 2018/2019 o‘quv yilidan boshlab ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha bitta talabani bir yillik o‘qitish

QIYMATI

(ming so‘mda)

 

Ta’lim sohasi va yo‘nalishlari Bakalavr (kunduzgi, sirtqi) Magistratura (ikkinchi mutaxassislik)
Xorijiy

fuqarolar

uchun

Respublikada doimiy

yashash guvohnomasiga

ega bo‘lgan xorijiy

fuqarolar uchun

Xorijiy

fuqarolar

uchun

Respublikada doimiy

yashash guvohnomasiga

ega bo‘lgan xorijiy

fuqarolar uchun

I. GUMANITAR SOHA
Pedagogika, shu jumladan kasbiy ta’lim 20 000 10 500 22 000 11 600
San’at 26 400 13 900 29 040 15 300
Gumanitar fanlar 20 000 10 500 22 000 11 600
shu jumladan:
sharq filologiyasi, turkiy tillar filologiyasi, roman-german filologiyasi, tarjima nazariyasi va amaliyoti, o‘zbek-ingliz tarjima nazariyasi va amaliyoti 22 400 11 800 24 640 13 000
jahon siyosati 33 600 17 700 36 960 19 500
Matematika, amaliy matematika va informatika, tabiiy fanlar 20 000 10 500 22 000 11 600
II. IJTIMOIY SOHA, IQTISOD VA HUQUQ
Sotsiologiya va psixologiya 20 000 10 500 22 000 11 600
Jurnalistika va axborot 22 400 11 800 24 640 13 000
Iqtisod 30 400 16 000 33 440 17 600
shu jumladan: jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 33 600 17 700 36 960 19 500
Huquq 33 600 17 700 36 960 19 500
III. ISHLAB CHIQARISH VA TEXNIK SOHA
Muhandislik ishi, ishlab chiqarish texnologiyalari 20 000 10 500 22 000 11 600
Kompyuter texnologiyalari va   informatika, aloqa va axborotlashtirish, telekommunikatsiya texnologiyalari 22 400 11 800 24 640 13 000
shu jumladan: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment 30 400 16 000 33 440 17 600
Arxitektura va qurilish 22 400 11 800 24 640 13 000
shu jumladan: arxitektura, qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish 26 400 13 900 29 040 15 300
IV. QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi, qishloq xo‘jaligida menejment, qishloq xo‘jalik texnikasi, veterinariya, irrigatsiya va melioratsiya 20 000 10 500 22 000 11 600
V. SOG‘LIQNI SAQLASH VA IJTIMOIY TA’MINOT
Sog‘liqni saqlash 30 400 16 000 33 440 17 600
Ijtimoiy ta’minot 20 000 10 500 22 000 11 600
VI.    XIZMATLAR SOHASI
Xizmat ko‘rsatish sohasi 22 400 11 800 24 640 13 000
shu jumladan: sport faoliyati 20 000 10 500 22 000 11 600
Transport 22 400 11 800 24 640 13 000
Atrof-muhit muhofazasi, hayotiy faoliyat xavfsizligi 20 000 10 500 22 000 11 600